IT-Swarm.Net

xamarin

Sayfaları Xamarin Formlarında nasıl değiştirirsiniz?

Xamarin.Forms - Yeni bir sayfa oluştururken InitializeComponent mevcut değil

Xamarin stüdyosunda eksik olan 'Xamarin' tür veya ad alanı

Xamarin.Forms - Programlı bir StackLayout'un ortasındaki bir ActivityIndicator öğesine bindirme

Xamarin'de Ayırıcılar.

Xamarin.Forms'da varsayılan koyu Android temasını beyaza çevirmek?

Xamarin Android - Nasıl Resource.designer.cs yeniden oluşturulur

"LinkAssemblies" görevi beklenmedik biçimde başarısız oldu

Mevcut ekran genişliğini xamarin formlarında alın

VS 2015 Xamarin: Uyarı IDE0006 Proje yüklenirken hatayla karşılaşıldı

radyo düğmelerinin xamarin formlarında kullanılması

Xamarin Formlarında gezinme nasıl yapılır/iptal edilir

Xamarin'deki Gradle bağımlılıkları

Visual Studio 2017 sürüm 15.8 güncellemesinden sonra "Referans çözülemiyor:` System.Memory "" veya "` System.Memory "bulunamadı"

Xamarin.Android.Support.Fragment, Sürüm = 1.0.0.0, Kültür = nötr, PublicKeyToken = '. Belki de Android profilinde Mono'da yok mu?

Xamarin Formlarında uzun basın hareketi nasıl yapılır?

Xamarin güncelleme sorunları

Xamarin.Forms Otomatik Tamamlama Çapraz Platformu

Xamarin Formlarında TabBar ve Navigation Bar renkleri nasıl değiştirilir?

Xamarin Formlarında Tıklanan Gezinti Çubuğu Geri Düğmesine nasıl müdahale edilir?

Ad '$' karakteriyle başlayamaz, onaltılık değer 0x24

Visual Studio Enterprise 2015 çevrimdışı için Xamarin.Android nasıl kurulabilir

Modal formunun Xamarin.Forms kullanarak işten çıkarılmasını nasıl bekleyebilirim?

Xamarin.android içinde dp px dönüştürmek nasıl?

Xamarin, Fody.WeavingTask ve SolutionDir ile sorunları

Bir etiketi boşluktan soldan sağa doldurmanın bir yolu var mı?

Xamarin Yüklü iOS kodu imzalama anahtarlarıyla eşleşen yüklü ön hazırlık profili yok

Mac için Visual Studio'da Windows uygulaması nasıl geliştirilir

Xamarin.Forms xaml içindeki düğmenin içindeki görüntünün genişliğini nasıl ayarlayabilirim?

Xamarin.Forms Görevler hedeflerle eşleşmiyor

Xamarin Formları - Bir içerik sayfasına arka plan resmi nasıl eklenir

Xamarin'deki bir iOS ızgarasının üstüne ve altına nasıl kenarlık ekleyebilirim?

Xamarin Forms 3.1'de, 4 sekmeli sekmeli sayfa kullanıldığında, sekme çubuğunun Android üzerindeki "kayma" etkisini nasıl önleyebilirim?

info.plist dosyasını Visual Studio'da nasıl düzenleyebilirim?

Xamarin.forms Carousel View Nasıl

Uygulama Xamarin'de oluştururken "Bağlantı Grupları" görevi beklenmedik bir şekilde gerçekleştirilemedi

R $ anim.class anim yazarken Xamarin Forms hatası

Hata MT2001: Montajlar birleştirilemedi. Sebep: Referanslar işlenirken hata oluştu

XamlFiles parametresi XamlGtask tarafından desteklenmiyor