IT-Swarm.Net

xaml

Xamarin Formları StackLayout: Çocukların genişlik/yüksekliği yüzde olarak nasıl ayarlanır

StringFormat XAML öğelerinde nasıl kullanılır?

TextBox Ciltleme TwoWay Odak Kayıp Kadar WP7 Kadar Güncellemedi

Xamarin Formları: Bir düğmeye nasıl dolgu ekleyebilirim?

Tetikleyici öğesi (XAML) bir UWP projesinde desteklenmiyor

Silverlight'ta MVVM kalıbını kullanmak için TextBox'un TextChanged olayı ve Komutu nasıl bağlanır

StackLayout ile etiket sarma

Wrap TextBlock için maksimum satır sayısı

Xamarin.Forms Xaml arka plan görüntüsü

XAML'de Xamarin ile bir RGB renk belirtme

Xamarin'de bir düğmeyi nasıl yeniden boyutlandırabilirsiniz