IT-Swarm.Net

android-emulator

Cách kết nối trình giả lập Android với internet

Lỗi cài đặt Intel HAXM - Máy tính này không hỗ trợ Công nghệ ảo hóa Intel (VT-x)

Trình giả lập Android không hiển thị gì ngoại trừ màn hình đen và các thiết bị adb hiển thị "thiết bị ngoại tuyến"

Không thể khởi chạy trình giả lập trên Linux (Ubuntu 15.10)

Làm thế nào để có quyền truy cập root trên trình giả lập Android? 

Chạy Reac -igen trên trình giả lập Android

Không thể tạo thiết bị ảo Genymotion

Trình giả lập Android và hộp ảo không thể chạy cùng lúc

Làm thế nào để bạn kết nối localhost trong trình giả lập Android?

Kết nối thiết bị Android với dịch vụ web trên máy chủ cục bộ

Trình giả lập Android Studio 3.0: Không thể khóa giọng nói cho audioInputDeviceIOProc

làm thế nào để thêm hình ảnh vào trình giả lập Android?

Cấu trúc RC Visual Studio 2015 cho Android

lỗi giả lập andy hoạt động đã bị hủy