IT-Swarm.Net

android-layout

Kotlin Android bắt đầu hoạt động mới

Quan điểm này không bị hạn chế theo chiều dọc. Trong thời gian chạy, nó sẽ nhảy sang trái trừ khi bạn thêm một ràng buộc dọc

Không thể tạo chuỗi giữa hai chế độ xem/tiện ích trong Android Studio

Cách thay đổi màu của nút trong studio Android

Chế độ xem này không bị hạn chế, nó chỉ có các vị trí không mong muốn, vì vậy nó sẽ nhảy đến (0,0) trừ khi bạn thêm các ràng buộc

thu gọn bố cục thanh công cụ như cửa hàng google play

Cách ngăn bàn phím mềm thay đổi kích thước hình nền

Scrollview không cuộn xuống lề ở phía dưới