IT-Swarm.Net

character-encoding

"Kiểu nội dung: application / json; charset = utf-8" thực sự có nghĩa là gì?

Định dạng ANSI là gì?

Là ASCII mã 7 bit hay 8 bit?

Tại sao biểu tượng này hiển thị trên Chrome mà không phải Firefox hay Edge?

Tệp văn bản có ngắt dòng 0D 0D 0A

Tôi đặt mã hóa ký tự ở đâu trong Tùy chọn SOAPUI

Chuyển đổi tên tệp thành UTF

Các tệp văn bản có lưu trữ phương thức mã hóa của chúng để giải mã sau này không?

Mã hóa ký tự nào đã được sử dụng trước năm 1963?

Dreamweaver trở lại mã hóa phương Tây sau khi được đổi thành UTF8