IT-Swarm.Net

file-management

tập tin .dropbox, họ có thể bị xóa?

Có một phần ăn và phần thưởng và phần thưởng

Làm thế nào để mở một tập tin trong ranger là root?

"Buộc kiểm tra lại" hoạt động như thế nào?

Cách di chuyển một phần mềm trong phần mềm của bạn

quét nhiều tệp trong một lần - đến nhiều đích trên một máy chủ đích?

Làm cách nào để so sánh hai thư mục theo cách đệ quy và tạo danh sách các tệp và thư mục khác nhau?

Làm cách nào tôi chỉ có thể hiển thị các tệp trong Total Commander?

Cách hiển thị các tệp gần đây cho mỗi ứng dụng trong menu Bắt đầu

Cách tốt nhất để tổ chức rất nhiều tập tin phương tiện truyền thông?

bộ đệm cục bộ cho NAS hoặc thư mục mạng

Những gì một thẻ dựa trên tổ chức tập tin?