IT-Swarm.Net

google-chrome-extensions

Hạ gục

Làm cách nào để tôi thay đổi tài khoản được sử dụng cho Hangouts (ứng dụng Chrome) (hoặc cách khác là cách đặt lại dữ liệu của tài khoản để đăng nhập lại

Làm thế nào để làm cho

Có phải uBlock Origin làm cho Ghostery trở nên dư thừa?

Làm cách nào để tắt "uBlock Origin đã ngăn trang sau tải"?

Làm cách nào tôi có thể chặn phần mở rộng chrome: // đầu ra từ nhật ký bảng điều khiển của Thanh tra Web?

Tiện ích mở rộng Chrome - Quay số nhanh - Xuất / nhập cài đặt

Tiện ích mở rộng Lazarus Chrome lưu trữ cơ sở dữ liệu của nó ở đâu?