IT-Swarm.Net

ios8

Lỗi tên miền = NSURLErrorDomain Code = -1005 "Kết nối mạng bị mất."

Hình ảnh khởi chạy không hiển thị trong Ứng dụng iOS của tôi

Lỗi Xcode 6: "Số nhận dạng gói nhị phân nhúng không được thêm tiền tố với số nhận dạng gói của ứng dụng mẹ."

NSURL từ PHAsset

Làm cách nào để nhận URL ALAsset từ PHAsset?

Cài đặt hồ sơ cung cấp trên iOS 8.0.2