IT-Swarm.Net

ip

Sự khác biệt giữa 0.0.0.0, 127.0.0.1 và localhost là gì?

Độ dài tối đa của biểu diễn văn bản của một địa chỉ IPv6?

Cung cấp WAMP www trên mạng cục bộ

Tại sao ping 192.168.072 (chỉ có 2 dấu chấm) trả về phản hồi từ 192.168.0.58?

Hai máy tính được kết nối trên cùng một Wi-Fi có cùng địa chỉ IP không?

Làm thế nào tôi có thể sở hữu một địa chỉ IP?

Tại sao chúng ta cần mặt nạ mạng con?

Phải TCP sử dụng IP?

Làm cách nào để thiết lập máy chủ hộp ảo với ip tĩnh?

Làm thế nào để tìm địa chỉ IP của bộ định tuyến kết nối với bộ định tuyến khác?

I.P. là gì địa chỉ 224.0.0.22 cho?

Làm thế nào để các gói trả lời IP đến đích bên trong mạng LAN riêng?

"Ethernet" không có cấu hình IP hợp lệ

Địa chỉ 192.168.x.x với mạng con 255.255.0.0

Tại sao tôi không thể tự gửi email cho mình tại: MyEmail@74.125.235.55?

Sự khác biệt giữa địa chỉ liên kết cục bộ và địa chỉ IP trong không gian địa chỉ riêng là gì?

Địa chỉ nguồn / Cổng nguồn so với Địa chỉ đích / Cổng đích

Dấu gạch chéo phía trước có số có nghĩa là gì trong IP?

Chỉ sử dụng bản ghi AAAA cho một tên miền?

Làm thế nào để tìm địa chỉ IP tĩnh của bộ định tuyến của tôi?

Hotspot di động được sử dụng cho máy chủ lưu trữ

Nếu bạn truy cập một trang web, họ sẽ biết địa chỉ IP của bạn. Nhưng những gì về khi bạn thay đổi kết nối băng thông rộng?

Làm thế nào để một máy chủ nhận được thông báo về yêu cầu HTTP?

Linux: Vô hiệu hóa giao diện loopback từ kernel

Không thể truy cập trang web của tôi, bị chặn bởi bộ định tuyến hoặc ISP?

DHCP: cờ phát sóng

ISP gán IP như thế nào?

Làm thế nào để tìm ip nào đang làm hỏng trang web của tôi?

Tôi không muốn DHCP của mình là cổng mặc định

tìm vị trí địa lý từ một địa chỉ IP

Làm cách nào tôi có thể sử dụng Teamviewer ẩn danh với mạng TOR?

Làm cách nào để sử dụng allow / deny kết hợp với set_real_ip_from?

* * * trong traceroute