IT-Swarm.Net

mockito

Không thể khởi tạo plugin: giao diện org.mockito.plugins.MockMaker

Mockito Làm thế nào để chỉ chế nhạo cuộc gọi của một phương thức của siêu lớp