IT-Swarm.Net

scripting

Ngôn ngữ kịch bản và Ngôn ngữ lập trình

Làm thế nào để bạn thực hiện một lệnh gốc tùy ý từ một chuỗi?

Ngăn chặn các nhà viết kịch bản đóng sầm trang web của bạn

Chạy CMD hoặc BAT ở chế độ im lặng

cách chạy tệp script từ xa bằng ssh

Trò chơi điện tử có thể chọn được

Tôi có cách nào để kiểm tra sự tồn tại của một thư mục trong Ant (không phải tệp) không?

Làm cách nào để có được ngày và năm từ tập lệnh cmd.exe của Windows?

Cách xác định dòng kết thúc của tệp

NẾU ELSE có vấn đề BATCH

Làm cách nào để tôi nhận được ký tự ổ đĩa mà một tập lệnh bó đang chạy?