IT-Swarm.Net

taskbar

Hiển thị ngày trên Khay hệ thống trong Windows 10

Biểu tượng Adobe Reader DC trên thanh tác vụ bị sai

Vô hiệu hóa Thông báo bật lên của Microsoft Edge trong Thanh tác vụ và Khay hệ thống

Làm cách nào để hiển thị ngày trong tuần trong đồng hồ Windows 10 trên thanh tác vụ?

Cách hiển thị giây trên đồng hồ khay Windows 10

GNU màn hình "thanh tác vụ" tốt nhất bạn đã sử dụng / nhìn thấy là gì?

KDE 5 - Plasma tiếp tục gặp sự cố và không bắt đầu lại (không có thanh tác vụ, không nhấp chuột phải vào màn hình)

Làm cách nào tôi có thể khiến Skype không bị thu nhỏ trong thanh tác vụ?

Làm cách nào để thay đổi màu của thanh tác vụ trong Windows 10?