IT-Swarm.Net

tmux

Cách tạo phiên tmux mới nếu không tồn tại

Làm cách nào để thiết lập tmux để nó khởi động với các cửa sổ đã chỉ định được mở?

Làm thế nào để chấm dứt một cửa sổ trong tmux?

Có cách nào để vẽ lại cửa sổ tmux khi chuyển màn hình nhỏ hơn sang màn hình lớn hơn không?

mất vim colorscheme trong chế độ tmux

Sửa lỗi Vim + Tmux yank / dán vào thanh ghi không tên

tmux set -g chế độ chuột trên không hoạt động

Làm cách nào để sao chép vào bảng tạm hệ thống từ đầu ra tmux sau khi chọn chuột?

Làm thế nào để bạn tách một phiên màn hình từ xa trong byobu (tmux)?

Làm thế nào để gửi một lệnh cho tất cả các bảng trong tmux?

Cách sao chép từ tmux đang chạy trong PuTTY sang clipboard của windows

Phím Home/End không hoạt động trong tmux

Làm cách nào để tăng kích thước bộ đệm cuộn trong tmux?

Cách tự động cập nhật các biến môi trường của tác nhân SSH khi đính kèm vào các phiên tmux hiện có

Làm cách nào để ngắt kết nối tất cả người dùng khác trong tmux?

Cấu hình màu sắc năng lượng mặt trời trong thiết bị đầu cuối gnome, tmux và vim

Làm cách nào để tự động bắt đầu tmux trên phiên SSH?

Cách tự động đổi tên cửa sổ tmux sang thư mục hiện tại

Cách viết tập lệnh Shell bắt đầu phiên tmux và sau đó chạy tập lệnh Ruby

Cấu hình tốc độ cuộn tmux

Lỗi bảng tính trong tmux + vim sau khi nâng cấp lên MacOS Sierra

Danh sách máy tính xách tay Jupyter và mã thông báo

Làm cách nào để xóa bộ đệm cuộn trong Tmux?

Lấy lại hành vi sao chép cũ trong tmux, bằng chuột

Làm cách nào để tìm ra phiên bản hiện đang chạy của tmux?

Làm thế nào để đổi tên một khung trong tmux?

Bộ ghép kênh đầu cuối cho Microsoft Windows - Trình cài đặt cho GNU Màn hình hoặc tmux

Trong tmux tôi có thể thay đổi kích thước khung thành giá trị tuyệt đối

Tạo phiên tmux mới từ bên trong phiên tmux

Giữ tên cửa sổ cố định trong tmux

cấu hình thanh trạng thái tmux