IT-Swarm.Net

uiview

Làm cách nào để thay đổi Kích thước UIView?

làm cách nào để đặt ảnh nền thành colorWithPotypeImage trong swift

Gán xib cho UIView trong Swift

Tái sử dụng một uiview xib trong bảng phân cảnh

UITextView mở rộng động trên ios 7

Cập nhật vị trí của UIImageView Swift