IT-Swarm.Net

unicode

Sự khác biệt giữa UTF-8 và UTF-8 không có BOM là gì?

Trẻ em ASCII và Unicode?

Làm thế nào để sử dụng các ký tự unicode trong dòng lệnh Windows?

Sự khác biệt giữa UTF-8 và Unicode là gì

Sự khác biệt định dạng Unicode, UTF, ASCII, ANSI

Unicode, UTF-8, UTF-16 là gì?

UTF-8, UTF-16 và UTF-32

Đại diện cho cấu trúc thư mục và tệp trong cú pháp Markdown

Có biểu tượng glyph Unicode để đại diện cho "Tìm kiếm"

Mã hóa utd-8 của FPDF

Phạm vi đầy đủ cho các ký tự tiếng Trung trong Unicode là gì?

Làm cách nào tôi có thể nhận (các) điểm mã Unicode của một ký tự?

Tại sao không có phông chữ chứa tất cả các glyphs Unicode?

grepping tệp nhị phân và UTF16

Có một lệnh Windows Shell sẽ hiển thị các ký tự Unicode không?

Văn bản uʍop-pᴉsdn hoạt động như thế nào?

iconv: Chuyển đổi từ Windows ANSI sang UTF-8 bằng BOM

Cái gì ASCII mã ký tự cho '-'?

Phạm vi Unicode cho tiếng Nhật

Không thể đặt số 0 sau khi aleph?

Có một ký tự unicode cho phím Windows không?

Những ký tự Unicode nào làm mặt cười như (• ̮̮̃ • ̃) bao gồm?

Tại sao tôi không nên sử dụng các ký tự Unicode để mô phỏng các kiểu chữ (chẳng hạn như chữ hoa nhỏ hoặc chữ viết)?

Nhân vật này là gì: '*'?

Có một phần hai với Pac-Man trong ASCII Unicode Unicode không?

Đây là loại nhân vật đặc biệt nào: ???????????????????????????? ?????????????????

Sự khác biệt giữa SLASH Unicode FRACTION và Slash DIVISION

Tại sao các ký tự tiếng Anh yêu cầu ít byte hơn để biểu diễn hơn các bảng chữ cái khác?

Âm sao

tìm kiếm một nhân vật unicode

Bất kỳ cơ hội nào để có được một siêu ký tự trực tiếp trên đầu trang con trong Unicode?

Unicode, Unicode Big Endian hay UTF-8? Sự khác biệt là gì? Định dạng nào tốt hơn?

Có một ký tự Unicode văn bản-caret?

Tên và tôi có thể có thể nhìn thấy

iconv tạo UTF-16 với BOM

Ký tự '' là gì?

Robocopy unilog output là vô nghĩa

Cách dừng glyphs unicode hiển thị dưới dạng "biểu tượng cảm xúc" trong MS Word 2016

Tại sao có các ký tự có chiều rộng cố định riêng cho -9 trong tiếng Nhật, so với 0-9 thông thường?

Sử dụng ký tự kết hợp giữa bao quanh

Có nhược điểm nào khi phục vụ UTF-8 với BOM không?

Những máy chủ nào hỗ trợ Unicode trong Tên miền quốc tế?