IT-Swarm.Net

virtualization

Làm cách nào để xóa máy ảo trong trạng thái lỗi GURU_MEDITATION?

Cách gắn thư mục chia sẻ hộp ảo trên máy chủ Ubuntu 10.04 + GUI/sbin/mount.vboxsf không thành công khi lỗi

Tại sao mọi người không sử dụng LabVIEW cho các mục đích khác ngoài thu thập dữ liệu và ảo hóa?

Mạnh mẽ và nhỏ gọn trong BIOS?

OSX ảo hóa không thể thấy thiết bị iPhone

Ảo hóa Hyper-V bị vô hiệu hóa trong phần sụn

Có bất kỳ ưu / nhược điểm nào để cho phép ảo hóa trên máy tính của tôi không?

Có thể cài đặt Windows 10 làm việc trong khi có thiết bị và có thể là một trong những thứ không?

Máy ảo này được cấu hình cho các hệ điều hành khách 64 bit. Tuy nhiên, hoạt động 64 bit là không thể

Tôi có cần cả Đại lý QEMU và Đại lý SPICE được cài đặt trong máy khách Windows 10 không?

Có thể có một phần hai và và *

Có giải pháp ảo hóa ứng dụng nguồn mở nào cho Windows không

Địa chỉ MAC cho máy ảo

Tôi có thể truy cập một trang web bị chặn thông qua một máy ảo nếu Hệ điều hành máy chủ có địa chỉ web bị chặn trong tệp máy chủ của nó không?

Công nghệ ảo hóa Intel và VT-X sẽ không hoạt động trong Windows 8.1

Tôi có thể tìm thấy trong phần mềm của mình

Có thể cài đặt hệ điều hành khách từ USB trên hộp ảo không?

Thông tin nào về Máy chủ vmware có sẵn cho khách?

Hypervisor loại 1 trên máy tính để bàn

Số lượng lõi có sẵn cho VMware Player giới hạn ở lõi vật lý hoặc lõi siêu phân luồng?

Tại sao có quá nhiều sự cường điệu về Ảo hóa những ngày này?

Ảo hóa máy tính Windows 95 vật lý

Vận hành VirtualBox 5 trên CPU Pentium 4 32 bit cũ với 4GB RAM

Sự khác biệt giữa ảo hóa phần cứng và phần mềm là gì?

Tại sao ảo hóa được hỗ trợ phần cứng bị tắt theo mặc định?

Tại sao độ phân giải màn hình của máy ảo của tôi quá nhỏ?

Cách nhận biết nếu CPU hỗ trợ ảo hóa

Hypervisor / GPU nào có thể được sử dụng để chơi game trong môi trường ảo hóa?

Những bảng máy tính để bàn nào hỗ trợ VT-D hoặc IOMMU?

Có bất kỳ điểm chuẩn nào cho thấy sự khác biệt giữa bật / tắt ảo hóa phần cứng không?

Tại sao khách Windows 8 Pro Hyper-V của tôi không có internet?