IT-Swarm.Net

xampp

làm thế nào tôi có thể kích hoạt PHP Gia hạn intl?

Truy cập XAMPP Localhost từ Internet

XAMPP 7.2.10-0 macOS Mojave - Không nhìn thấy nhãn nút

Bảng điều khiển Xampp không hiển thị

XAMPP - Apache không thể bắt đầu - Cố gắng khởi động dịch vụ Apache

XAMPP cho máy 64 bit windows

XAMPP không biết cách khởi động lại

không tìm thấy localhost (xampp)

XAMPP localhost chuyển hướng đến localhost/bảng điều khiển

Định cấu hình tường lửa để cho phép XAMPP hoạt động trên mạng LAN

Làm cách nào để kết nối qua FTP với XAMPP?

Mac OS X - kích hoạt Apache / Mysql mà không cần nhập mật khẩu

Tôi có máy tính để bàn và máy tính xách tay: Cách tốt nhất để di chuyển giữa các cài đặt cục bộ là gì?